Deze voorwaarden zullen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, deel uitmaken van iedere reisovereenkomst met Horizon Tours.

Horizon Tours Algemene Reisvoorwaarden.

Touringcars
Horizon Tours maakt uitsluitend gebruik van De firma Koninklijke Beuk te Noordwijk met het Keurmerk Touringcarbedrijf en / of de ISO 9001- kwalificatie.
Dit betekend dat de touringcars van deze maatschappij boven op de wettelijke eisen ook nog extra gecontroleerd zijn om aan de vooraf gestelde kwaliteitsnormen te voldoen.

Mindervalide
Wilt u een rolstoel, rollator of een inklapbare scootmobiel meenemen, geef dit dan aan bij uw boeking. Wij gaan er vanuit uit dat u zelfstandig de touringcar in en uit kan stappen.

Rookbeleid
In de touringcars geldt een wettelijk rookverbod. U krijgt tijdens de stops de gelegenheid om buiten te roken.

Bagage
Per persoon mag u één koffer met een gewicht van max. 20 kg meenemen en een tas als handbagage. Vergeet niet uw bagage te voorzien van labels met uw naam en adresgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd.
Horizon Tours is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen aan persoonlijke bezittingen.

Overmacht
Door onvoorziene omstandigheden, weersomstandigheden, stakingen, wegafsluiting of andere redenen kan het wel eens gebeuren dat er een programmaonderdeel niet kan plaatsvinden. In dit geval doen wij onze uiterste best een alternatief aan te bieden.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit een negatieve invloed heeft op uw vakantie. In overmacht situaties staan wij ook machteloos.

Preferenties en essenties
U kunt speciale wensen (preferenties) bij boeking kenbaar maken. Indien mogelijk zal hieraan worden voldaan. Een preferentie blijft een voorkeur en kan nooit worden gegarandeerd.
Is een wens zo essentieel dat de reisovereenkomst alleen zou worden gesloten indien vast staat dat aan deze wens kan worden voldaan, dan is er sprake van een essentie. Het kan zijn dat een hotel of locatie hier extra kosten voor rekent. Deze zullen dan aan u worden doorberekend.

Dieetwensen
Volgt u een bepaald dieet dan kunt u dat bij boeking altijd kenbaar maken. In de uitvoering hiervan zijn wij echter afhankelijk van een restaurant of hotel. Horizon Tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van uw dieetwensen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u zelf te voldoen.

Medicijnen en gezondheid
Gebruikt u medicijnen dan raden wij u aan het recept en/of medicijn paspoort mee te nemen op reis. Twijfelt u eraan of u gezondheid goed genoeg is om op reis te gaan, raadpleeg dan uw huisarts of  specialist. Het is ook aan te bevelen om uw zorgpas mee te nemen.

Reisdocument
U dient altijd in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Zorgt u ervoor dat u deze documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén geldig reisdocument.

Klachten
Wanneer u tijdens de reis een fout of onvolkomenheid constateert, dient u daarvan direct melding te maken bij uw chauffeur/reisleider. Wanneer het probleem niet naar wens wordt opgelost, kunt u ons na de reis schriftelijk informeren binnen 2 maanden na thuiskomst. Klachten die niet ter plaatse zijn gemeld, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Verzekeringen
Neem geen risico’s, regel van te voren een goede reis- en ongevallen verzekering. Verder is het belangrijk een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u om dwingende redenen de reis moet annuleren, kunnen de kosten oplopen tot 100% van de reissom. Een reden te meer om een verzekering af te sluiten! Deze verzekeringen dient u zelf te regelen. Horizon Tours is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het verzuim door de reiziger om bovengenoemde verzekering af te sluiten, of doordat de reiziger niet in staat is om deze verzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheidsbeperking
Van Horizon Tours mag worden verwacht dat zij haar werkzaamheden goed uitvoert. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die tijdens de reis is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade (waaronder diefstal of verlies) waartegen u verzekerd kan zijn (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), evenals aansprakelijkheid voor schade die u lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. Voor zover Horizon Tours zelf toerekenbaar te kort schiet en u daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de reissom. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van derden, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door Horizon Tours worden bevestigd. De vermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede voor door Horizon Tours ingeschakelde derden.
Door deelname aan de reis verklaart u zich bewust te zijn van de normale risico’s die verband houden met het type reis waaraan deelgenomen wordt, en verklaart deze risico’s te aanvaarden en Horizon Tours te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in deze.

Feestdagen
Ieder land heeft zijn nationale-, regionale- en lokale feestdagen. Wij proberen hier van te voren wel rekening mee te houden maar toch kan dit enig ongemak veroorzaken. Zo kunnen winkels gesloten zijn en/of bepaalde bezienswaardigheden niet toegankelijk zijn.

’s Lands wijs, ’s Lands eer
Op uw vakantie buiten Nederland komt u in verschillende landen, met ieder eigen normen en  waarden en gewoonten. Denk hierbij aan ‘niet— Hollands’ eten, ander gebruik van kruiden, kleine of juist grote porties. Dit is natuurlijk één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar het zijn ook aspecten om vooraf in uw verwachtingspatroon rekening mee te houden.

INDIVIDUELE DAGTOCHTEN

 Reserveren
Indien u een dagtocht of een meerdaagse reis boekt voor andere deelnemers bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere die u aanmeldt. Wanneer u een dagtocht heeft uitgezocht reserveert u deze via onze website, e-mail of telefonisch. U ontvangt ca. 14 dagen voor aanvang van de dagtocht de factuur/bevestiging. Op de factuur/bevestiging staat uw opstapplaats en vertrektijd.
Betaalt u per bank dan dient deze betaling voor aanvang van de betreffende dagtocht te zijn voldaan. Betaalt u contant aan de chauffeur zorg dan dat u het bedrag gepast heeft.

Voor de individuele dagtochten geldt een minimum aantal van 25 personen.

Annuleren
Zonder geldige reden kunt u kunt tot en met 7 dagen voor vertrek kosteloos annuleren.
Vanaf 7 dagen tot en met 1 dag voor vertrek kunt u alleen annuleren met een geldige reden, zoals verhindering door ziekte of ongeval, of het overlijden van een direct familielid.

Zonder geldige reden brengen wij de onderstaande annuleringskosten in rekening

  • 7 tot 3 dagen voor vertrek: 20% van de reissom.
  • 3 tot 1 dag voor vertrek: 50% van de reissom.
  • binnen 24 uur voor vertrek: 100% van de reissom.

Voor dagtochten met een entreeticket/extra diensten geldt: bovenstaande kosten, vermeerderd met 100 % van de eventuele ticketprijs/diners/entreegelden etc.

Bij het niet verschijnen zonder zich af te melden, krijgt u achteraf een factuur van de gehele reissom.

MEERDAAGSE REIZEN

Reserveren
Indien u een dagtocht of een meerdaagse reis boekt voor andere deelnemers bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere die u aanmeldt. Wanneer u een meerdaagse reis reserveert kan dat via onze website, e-mail of telefonisch. Zodra de betreffende reis doorgaat, ontvangt u een aanmeldingsformulier. Dit vult u in en stuurt u terug per e-mail of via de post. Daarna krijgt u de factuur/bevestiging.
Voor de betaling van de meerdaagse reizen hanteren wij het volgende;

Aanbetaling : Dit is 30% van de reissom. Het restantbedrag dient zes weken vóór de aanvangsdatum van de reis te zijn betaald. Wij maken u er op attent dat u geen herinnering ontvangt voor de betaling van het restantbedrag. Wanneer u binnen zes weken voor aanvang van de reis heeft gereserveerd, dient u het totale factuurbedrag over te maken.

Annuleren
Indien de reis door u wordt geannuleerd, bent u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-tot 42 dagen voor de vertrek dag: de aanbetaling
-van 42 tot 21 dagen voor de vertrek dag 60% van de reissom
-van 21 dagen tot dagen tot de vertrek dag 90% van de reissom
-bij annulering op de vertrek dag of erna de volledige reissom

De datum waarop Horizon Tours de annulering ontvangt geldt als meldingsdatum van de annulering.

Reisbescheiden
Circa twee weken voor vertrek ontvangt u uw reispapieren met daarbij uw opstapplaats en de definitieve vertrektijd, ook de adressen en andere gegevens van de hotels waar u verblijft. Laat deze achter voor de thuisblijvers zodat zij u, in geval van nood kunnen bereiken. Ook ontvangt u een koffer label. Vul deze duidelijk in en bevestig deze aan uw bagage.

Fouten voorbehouden
Ondanks dat onze dagtochten en meerdaagse reizen met de grootste zorg zijn samengesteld, kan het helaas voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen zijn ontstaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Den Haag onder nummer 68117116