We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren u daarom via dit privacy statement over hoe wij met uw gegevens omgaan. Horizon Tours V.O.F. behoudt zich het recht voor om uw gegevens in de toekomst te gebruiken en u te benaderen met interessante reis- en/of productinformatie. Uiteraard respecteert Horizon Tours V.O.F. daarbij uw privacy en de daaromtrent geldende wetgeving. Wij behandelen de gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor uw reservering van hotel en vluchten et cetera die onderdeel uitmaken van de door u geboekte reis.
Horizon Tours V.O.F. volgt daarbij alle voorschriften zoals wettelijk voorgeschreven via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die gecontroleerd wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Horizon Tours V.O.F. doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Horizon Tours V.O.F. waarborgt hierbij uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. In de hele Europese Unie is de wet “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)‘ van toepassing.


Meer uitleg over Bescherming Persoonsgegevens
Wanneer u bij Horizon Tours V.O.F. boekt hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig. Waaronder gegevens zoals exact vermeld staat op uw paspoort met voor- en achternaam et cetera. Immers alleen dan kunnen vliegtickets, hotelboekingen enzovoorts gemaakt worden. Exact omdat namen wel eens op elkaar lijken en wij geen misverstand willen krijgen. Bovendien doen we er alles aan om uw privé gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals het AVG voorschrijft. De gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden van derden gebruikt.

Wat wordt er gebruikt/genoteerd/opgeslagen?
In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer u anderszins contact hebt met Horizon Tours V.O.F. leggen wij persoonsgegevens vast zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij u in het belang van de reis ook naar specifieke gegevens van alle reizigers zoals namen en gegevens volgens paspoort, geslacht, geboortedata, adressen, e-mailadressen, contactgegevens van thuisblijvers/contactpersonen en telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent in geval van nood zowel thuis als op de bestemming (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van een probleem, vertraging of anderszins, maar zeker niet voor een commerciële reden). Indien het van invloed kan zijn op de reis zullen wij tevens bijzonderheden zoals gezondheidsgegevens noteren en wanneer nodig doorgeven aan betreffende reisorganisatie
voor de vlucht, transfer of hotel. Indien u gezondheidsgegevens aan ons kenbaar maakt geeft u ons middels het ondertekenen van de boekingsbevestiging uw uitdrukkelijke toestemming deze te gebruiken voor de reis teneinde toestemming (bijvoorbeeld voor het meenemen van bepaalde medicatie of hulpmiddelen), hulp of begeleiding te verkrijgen
(bijvoorbeeld op de luchthaven of bij transfers). Middels cookies op onze website onthouden wij uw IP-adres en emailadres opdat u, wanneer u terug komt op de site, direct weer herkend wordt. Cookies worden ook gebruikt
om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter.

E-mailadres
Wij vragen u bij boeking aan de balie of bij het doorgeven van een bericht op de website om uw e-mailadres. Het emailadres (en eventueel tevens IP-adres) gebruiken wij om u te informeren over uw zoekopdracht, uw boeking, uw reis in het algemeen of omdat we denken informatie voor u te hebben die specifiek voor u interessant kan zijn. Via e-mail kunnen we met u communiceren over accommodaties (bijvoorbeeld welke besproken zijn tijdens het telefoongesprek of uw bezoek aan ons reisbureau), we sturen u via e-mail de boekingsbevestiging, we kunnen u mailen over de reisbescheiden, we kunnen u een uitnodiging sturen voor een informatieavond of bijeenkomst, et cetera. En we kunnen tijdens uw reis uw mailadres gebruiken indien er wijzigingen zijn of anderszins informatie die betrekking heeft op uw reis.

Kopie paspoort
Voor de uitvoering van een reis kan het noodzakelijk zijn paspoortgegevens door te geven. In de meeste gevallen is doorgifte van naam, paspoortnummer, vervaldatum, plaats van uitgifte/ land van uitgifte/ nationaliteit voldoende. Kopieën van een paspoort mogen niet worden afgegeven tenzij de pasfoto, BSN-nummer ras, etniciteit niet zichtbaar zijn gemaakt. Hiervoor hebben wij een officieel sjabloon/mal ter beschikking om deze gegevens onzichtbaar/onleesbaar te maken.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is van belang voor de goede reisuitvoering de bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld noodzaak van gebruik van een rolstoel, handicap, medicijnen, gewicht et cetera uit medische overweging te delen met de reisuitvoerenden. Indien deze gegevens niet vooraf bij boeking bekend zijn, kunnen de uitvoerenden van de reis niet aansprakelijk worden gesteld voor een goede reisuitvoering. De complete details eventueel met doktersverklaring moeten gelijk of uiterlijk binnen 24 uur na boekingsbevestiging schriftelijk aan het boekingskantoor te worden doorgegeven.

Offerte
Om een persoonlijke offerte te maken, geheel op de eigen persoonlijke wensen samengesteld, is het minimaal noodzakelijk naam, email, telefoongegevens door te geven. Deze zullen behalve voor het maken van de offerte ook worden gebruikt voor het eventuele nabellen, mailen en het opnemen van beide voor de toezending van facturen et cetera.

Bewaren van klantgegevens
Horizon Tours V.O.F. volgt hierbij de VvKR reisvoorwaarden en wettelijke bepalingen. Alle vorderingsrechten vervallen na 1x jaar na afloop van de reis. Volgens artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek moeten de gegevens nog 2 jaar worden bewaard. Facturen waarop klantgegevens staan moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard. Inzage in de opslag van de persoonsgegevens ten behoeve van gewenste correctie of verwijdering is mogelijk. Eventuele administratiekosten kunnen hieraan verbonden zijn.

Opslag
De databestanden van Horizon Tours V.O.F. zijn beveiligd opgeslagen op ons eigen kantoor: Haarlemmerstraat 5, 2182 HA Hillegom.

Veilig betalen
Voor het veilig kunnen boeken en betalen op de Horizon Tours V.O.F. website vindt de versleuteling plaats door een SSL-versleuteling. U herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS). In het boekingsproces wordt voor betaling van de reis de keuze aangeboden voor veilig betalen of met Ideal (via inlog van de door u gekozen bank) of via een credit card aangeboden.

Officiële instanties
Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij Horizon Tours V.O.F. en haar leveranciers hebt geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat u persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties
toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de
gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Buiten de EU
Als diensten door ons in het buitenland, landen buiten de EU, worden geboekt worden de klantgegevens doorgegeven ter voltooiing van de boeking. Hierbij geldt dat de dienstverlener, buiten de EU, een eigen zelfstandigheid heeft om de privacy van de reiziger te waarborgen. Ons reisbureau kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen
van de dienstverlener.

Cookiebeleid
Om u zo goed mogelijk te helpen, maakt Horizon Tours V.O.F. op haar website gebruik van cookies. Bij het bezoek aan deze website wordt u gevraagd akkoord te gaan met het plaatsen van zowel noodzakelijke als niet noodzakelijke cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Horizon Tours V.O.F. kan cookies van haarzelf of van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Met behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren of dat uw
voorkeuren bij het gebruik van de website worden onthouden. Zo kunnen wij zonder de details van uw persoonsgegevens toch de website aanpassen aan uw interesses en om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen. Ook deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Horizon Tours V.O.F. en niet voor derden. Er bestaan verschillende soorten cookies. Horizon Tours V.O.F. plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de website. Hierdoor ben u bijvoorbeeld in staat producten en diensten in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Met niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw keuzes voor onze producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn welke
pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij tevens onze dienstverlening op onze website verbeteren. Reeds geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of verwijder de cookies met behulp van de
eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.
Heeft u vragen, opmerkingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar:
info@horizontours.nl of schrijf naar Horizon Tours V.O.F., Haarlemmerstraat 5 K.04, 2182 HA Hillegom