Verzekerd voor schades in de BeNeLux en Duitsland

Horizon Tours Chauffeursdiensten levert al haar klanten een gratis aanvullende verzekering tijdens iedere rit.

Onze getrainde en gecertificeerde chauffeurs rijden uiteraard met de grootst mogelijke oplettend- en veiligheid. Er kan echter door ieders toedoen en de toenemende drukte een ongeluk gebeuren. Onze aanvullende autoverzekering biedt de volgende dekking* bij ongevallen:

  • U bent verzekerd tegen cascoschades tot maximaal € 12.500,-, los van de verplichte wettelijke aansprakelijkheid in Nederland,
  • Het verlies of de vermindering van korting wegens schadevrij-rijden over de eerste drie verzekeringsjaren na de schadedatum wordt vergoed, (de zogenoemde no-claim korting)
  • U bent verzekerd voor schades in zowel de gehele BeNeLux als in Duitsland.

Voorwaarden

De opdrachtgever van een rit is te allen tijde verantwoordelijk voor het afsluiten van minimaal een WA-verzekering, conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden. Dit is van toepassing op alle ritten die door Horizon Tours Chauffeursdiensten worden uitgevoerd.

Uitsluitingen

De verzekering is niet van toepassing op de
volgende situaties

  • Diefstal van het motorrijtuig,
  • Schades opgelopen tijdens het geparkeerd staan.

*Aan de teksten op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie over onze aanvullende autoverzekering kunt u contact opnemen via 0252-543118